Bente Hammershøy
Kunsthistoriker

Stensballe – Horsens